School of Frontier Missions

Brenner du for å dele Jesus med de mange unådde folkegruppene i Kina eller Midt-Østen og har lyst til å gjøre noe med det? Dersom det er tilfellet er School of Frontier Missions (SOFM) noe for deg!

Skolen for frontmisjon, SOFM, er på mange måter lik en DTS. Den består av en 3 måneders teoridel som går over i 9 måneder med praksis. SOFM i Kristiansand fokuserer på å forberede studenter til å dele det gode budskap med de unådde, bli trent til å forstå ulike verdenssyn og trossystemer, plante voksende kirker, og bli plassert i team.

Del 1:Få trening

Dette er ikke langdryg, teoretisk trening! Stab og studenter kommer til å eksperimentere med kultur, tilbedelse, og lokal-tilpasset evangelisering i løpet av skolen. Vi kommer til å besøke flyktninger i området rundt skolen – Norge har folk fra hele verden boende. Vi kommer til å bruke tid i lokalsamfunn, og lære fra de rundt oss. Du kommer til å høre fra erfarne feltarbeidere, stab og kirkeplantere, som har årevis med erfaring i tjeneste, talløse historier og øyeåpnende eksempler å lære fra.

Del 2: Outreach/feltpraksis

Etter at SOFMs teoridel er over, sendes du ut på en 9 måneders feltpraksis. Vi hjelpe med å plassere deg i et «KP»-team (kirkeplanting) hvor du vil bli opplært og få erfaring til å starte din misjonale læringsreise blant en unådd folkegruppe. I tillegg vil du få tilbud om pågående trening og coaching-muligheter med erfarne feltarbeidere. SOFMs skoleleder og stab vil støtte deg igjennom praktikantfasen.

Det er ulike feltarbeidslokasjoner tilgjengelig, og vi ønsker å tilrettelegge for ditt kall, din bør og dine gaver med feltteamet vi sender deg til. Dersom du har en spesifikk folkegruppe eller reisemål på hjertet, så si ifra!

Vi oppfordrer deg sterkt til å dra på denne 9 måneders feltpraksisen. Men dersom du, på grunn av ulike omstendigheter, ikke er i stand til å bli med på et praksisteam, vil vi tilrettelegge et outreach-program (mellom 2 og 6 måneder) spesifikt for deg.

U of N-studiepoeng

School of Frontier Missions (SOFM) er et akkreditert studieprogram gjennom UiOs University of the Nations (UofN), og du vil få studiepoeng for å fullføre både teoridelen og feltpraksisen.

Dato

Teoridelen:
mars – juni , 2020

Pris

Teoridelen: NOK 18.000,-

Outreach/praksis: Avhengig av reisemål

Teoridelen begynner mars 2020 og slutter juni 2020.

Kontaktinformasjon

Skoleleder: Kjartan Kleivset
E-post: sofm@heimen.org
Tlf: (+47) 38 10 68 70