Bible School for the Nations

En reise gjennom det gamle og det nye testamentet

På BSN studerer vi Bibelen kronologisk innen dens historiske og literære kontekst med vektlegging på interaksjon og etterlevelse. Du kommer til å utvikle evner som vil hjelpe deg å tilnærme deg vanskelige passasjer og å svare på vanskelige spørsmål i Bibelen. Vi kommer også til å sette sammen en tidslinje for nøkkelhistorier i Bibelen for å gi en bedre oversikt over Bibelens kronologi.

Etterhvert som vi studerer oss gjennom Bibelen, kommer du til å lære om Guds rike, Guds natur og karakter, Hans hensikt gjennom historien og Hans samhandling med folk og nasjoner. Vi kommer til å studere det sentrale budskapet i evangeliet og i kristenlivet, mens vi avdekker praktiske prinsipper for lederskap og styresett. Det å forstå disse universelle prinsippene er essensielt i det å inngå partnerskap med Gud i Hans plan om å bringe forvandling og frihet til individer, samfunn og nasjoner.

Søk her!

Next School

Lecture Phase:

Outreach phase:

Costs

Lecture phase (16 weeks):
NOK 23,800,-
(approx. $3000)
Reduced cost for students from developing Nations

Outreach phase:
NOK 15.000 – 25.000,-
(approx. $2000 – $3250)
Dependent on location

Contact information

Phone: (+47) 381 06 870
Email: bsn@heimen.org

Trene effektive kommunikatører

På BSN vil du bli utrustet til å undervise i og kommunisere Guds ord. I løpet av kurset kommer du til å øve deg på ulike praktiske teknikker med tilbakemelding og oppmuntring fra staben.

Det kommer til å være oppgaver innen historiefortelling, undervisning og det å lede diskusjon i små grupper. Dette vil hjelpe deg til å utvikle din evne til å presentere et budskap, å stille gode, diskusjonsfremmende spørsmål, samt hjelpe deg til å utvikle læringsoppgaver som hjelper andre med å forstå Bibelen.

Du kommer til å bli forberedt til å dele Guds sannhet med ethvert publikum – fra norske ungdomsgrupper til kirkeplantere i Himalayafjellene og afrikanske pastorer rundt leirbålet.

Lokal og global praksis

I løpet av teoridelen kommer du til å praktisere og dele det du har lært gjennom ukentlig lokal praksis i vårt lokalmiljø. Meningen med den lokale praksisen er å investere i nærområdet rundt Kristiansand. Etter forelesningsfasen følger en åtteukers global outreach. Denne outreachen er essensiell for BSN-treningen fordi den sammenfatter alt du har lært i forelesningsfasen og lar deg bruke det i en tverrkulturell setting.

I løpet av den globale outreachen kommer du til å vokse i dine teambuilding- og lederegenskaper. Du kommer også til å tilegne deg verdifull erfaring i det å planlegge og gjennomføre bibelseminarer i en tverrkulturell setting. Våre outreach-team jobber med UIOs BELT (Biblical Education & Leadership Training)-tjeneste. BELT holder kurs for samfunn og kirkeledere med begrenset tilgang til bibelsk trening, og er ofte i partnerskap med Wycliffe Bible Translators for å lære opp innfødte ledere etter oversettelse av det Nye Testamente (se http://www.ywambelt.org).

Bible School for the Nations utruster UIOere videre til å disippelgjøre samfunn og nasjoner fra et bibelsk perspektiv. Hensikten er å se tjenestevirksomhet grunnlegges i alle deler av verden som behøver bibelsk trening.

Tospråklig
Krav om forkunnskap
Redusert pris for studenter fra nasjoner i utvikling
Muligheter for deltidsstudier

Åpne uker: hvem som helst er velkomne!